werkwijze

Werkgevers

Als werkgever heb je een zorgplicht. Liefst zorg je zo goed mogelijk voor je personeel want gelukkige werknemers zijn productieve krachten. Soms doet zich iets voor waar je zelf niet mee uit de voeten kunt of waar regelgeving bepaalt dat er een externe partij betrokken moet worden. Dan staat Zo-ik loopbaanadvies voor je klaar. We adviseren namelijk niet alleen werknemers maar zeker ook werkgevers. Ondersteuning kunnen we op diverse vlakken bieden.

Klankbord voor werkgevers

Als je een medewerker binnen je organisatie hebt die niet goed functioneert, dan moet je daar als leidinggevende of HR-professional iets mee. Het kiezen van de juiste strategie is niet altijd gemakkelijk omdat er uiteenlopende belangen spelen. Het kan je helpen om eens met één van ons te sparren over een adequate aanpak. Dat doen we graag en bovendien kosteloos.

Coaching voor leidinggevenden of HR-professionals

Soms is er een frisse blik nodig om je te helpen reflecteren in je rol als leidinggevende of HR-professional. Zo-ik loopbaanadvies kan die frisse blik voor je werpen. We bespreken actuele casussen en reiken je tools aan zodat je daarmee verder kunt op een manier die voor alle partijen constructief is.

Gids voor medewerkers

Wanneer een medewerker om wat voor reden dan ook zijn functie niet goed kan beoefenen dan kan een persoonlijk coaching traject effectief zijn. Zo’n traject kan door Zo-ik loopbaanadvies worden vormgegeven, daarnaast kunnen we ook uit de voeten met de routes die hier eventueel uit voortvloeien.

Begeleiding van teams

De situatie kan zich voordoen dat niet één werknemer problemen ervaart of veroorzaakt, maar een heel team. Teamcoaching kan dan dé oplossing zijn. Het doel van teamcoaching is dat er een veilige sfeer ontstaat waarin medewerkers elkaar kunnen vinden op praktisch en persoonlijk vlak. Een investering die zie zich zal uitbetalen voor jouw organisatie.