Werkgevers

Outplacement

Outplacement als onderdeel van goed werkgeverschap

Er kan zich een situatie voordoen waarbij je afscheid moet nemen van één of meerdere medewerkers. Plat gezegd; er vallen ontslagen, dat kan zijn door een reorganisatie of doordat je om welke reden dan ook niet verder kunt of wilt met iemand. Natuurlijk gaat zo’n ontslag niet zomaar, je hebt je als werkgever te houden aan een wettelijk vastgelegde zorgplicht. Het aanbieden van een outplacementtraject is een manier om hieraan invulling te geven.

Outplacement bij onvrijwillig vertrek

Outplacement is gericht op het vinden van een nieuwe baan voor je onvrijwillig vertrekkende medewerker. Dit betekent niet dat er een nieuwe baan wordt aangeboden, er wordt geïnvesteerd in de zelfredzaamheid bij het vinden daarvan. Aan een outplacementtraject wordt een termijn verbonden, je hoeft hiervoor als werkgever dus niet tot in het oneindige te blijven betalen bij een uitblijvend resultaat.

Zorgen voor jouw (ex)werknemers

Er zijn maar weinig werkgevers die graag werknemers ontslaan, maar in zware tijden is dit soms de enige manier om als organisatie te overleven. Hoe je dan afscheid neemt van jouw werknemer(s) heb je als werkgever zelf in de hand. Door in te zetten op outplacement zorg in ieder geval voor een zo positief mogelijke nasmaak.

Kostenbesparend

Hoewel outplacement niet goedkoop is, kan het je ook kosten besparen. Door samen met de werknemer(s) op constructieve wijze in te zetten op loopbaanmanagement vermijd je lange en dure onderhandelingen. Door een outplacementtraject aan te bieden draag je als werkgever bij aan het toekomstperspectief, dit maakt dat de werknemer sneller geneigd is om akkoord te gaan met de ontslagvoorwaarden.

Wat outplacement kan doen voor je bedrijfsimago

Het ontslag heeft een enorme impact op de werknemer(s), maar vergeet niet dat het dit ook op jouw bedrijf heeft. Hoe je als werkgever omgaat met het proces bepaalt voor een groot deel hoeveel imagoschade je lijdt. Je kunt ervoor kiezen om met de minimale inspanning te voldoen aan de wettelijke eisen, maar vraag je af of dat slim is. Je kunt ook zorgen voor deugdelijke ondersteuning door middel van een outplacementtraject. Op die manier laat je jouw huidige en toekomstige werknemers zien dat je er niet alleen voor hen bent wanneer alles voor de wind gaat, maar ook in moeilijke tijden. Weet dat (ex)werknemers de ambassadeurs van het bedrijf zijn.

De adviseurs van Zo-ik loopbaanadvies staan je graag bij om de bittere nasmaak van een gedwongen ontslag om te zetten naar een zoete.