Werkgevers

Re-integratie

Re-integratie via spoor één en spoor twee

Wanneer één van je werknemers langdurig ziek is, dan is dit vanzelfsprekend erg vervelend. In beginsel is het de bedoeling dat re-integratie plaatsvindt binnen het eigen bedrijf. De Arbodienst of bedrijfsarts wordt ingeschakeld en met behulp hiervan en/of een arbeidsdeskundige zet je met elkaar de schouders eronder om te kijken of en hoe de zieke werknemer zo snel mogelijk terug kan keren naar zijn of haar werkplek. Als dit niet mogelijk is, volgen verdere stappen. Zo-ik loopbaanadvies staat je hier graag in bij.

Spoor één

De re-integratie richt zich in de basis op terugkeer in de eigen functie. Wanneer dit niet haalbaar blijkt te zijn moet er worden gezocht naar passend werk. Dit kan inhouden dat er aanpassingen gedaan worden aan de werkplek of de functie zelf. Alles is erop gericht de werknemer weer terug te laten keren in het bedrijf zelf. Dit onderdeel van de re-integratie noemen we het eerste spoor.

Het hele proces inclusief probleemstelling en plan van aanpak wordt vastgelegd, dat is nodig om te voldoen aan de verplichtingen omtrent de Wet Verbetering Poortwachter.

Spoor twee

Soms is het ondanks inspanningen van alle betrokken partijen niet mogelijk om via het eerste spoor te re-integreren. Bijvoorbeeld omdat er binnen het bedrijf geen passende functie beschikbaar is voor de langdurig zieke werknemer. In dat geval dient er breder gekeken te worden naar mogelijkheden, dit is spoor twee. De bedrijfsarts (al dan niet in samenspraak met een arbeidsdeskundige) heeft hierin een adviserende rol.

Het tweede spoor heeft overlap met spoor één. Het traject richt zich op:

Terugkeer in eigen functie bij dezelfde werkgever
Andere werkzaamheden bij eigen werkgever
Eigen functie bij een andere werkgever
Nieuwe functie bij een andere werkgever

Het is een optie om via het tweede spoor terug te keren op de oorspronkelijke werkplek, maar vaak zie je al van verre aankomen dat dit niet tot de mogelijkheden behoort. In de ideale situatie wordt er nieuw passend werk gevonden binnen het tijdsbestek van het tweede spoor, maar evengoed kan het zo zijn dat jouw zieke werknemer eindigt met een WIA of WW uitkering. Wat de uitkomst ook is, wij doen er alles aan om jouw werknemer klaar te stomen voor het zelfstandig betreden van de arbeidsmarkt.

Waarom hulp in roepen van Zo-ik loopbaanadvies?​

Het is heel invoelbaar dat je als bedrijf niet direct weet hoe je het proces dat hoort bij re-integratie aanvliegt en dat je verdwaalt in het oerwoud van regels. En hier komen wij om de hoek kijken, als loopbaanadviseur zijn wij namelijk meer dan thuis in deze materie. Wij kunnen dit pad van begin tot eind begeleiden. Onze werkwijze is resultaatgericht, snel, proactief en met aandacht!

Laten we vooropstellen dat het niet kosteloos is om een externe partij als Zo-ik loopbaanadvies te betrekken. Maar een zieke werknemer kost jouw bedrijf ook geld. Als je niet adequaat omgaat met het proces, dan oordeelt het UWV bovendien dat je niet hebt voldaan aan de inspanningsverplichting voor re-integratie. Voor je het weet krijg je dan een loonsanctie opgelegd die flink in de papieren kan lopen. Al met al reden genoeg om ons te laten doen waar wij goed in zijn zodat alle betrokken partijen zo snel mogelijk verder kunnen met bouwen aan de toekomst.