Werkgevers

Teamcoaching

Onderhoud je team in de vorm van teamcoaching

Als teams goed draaien, dan komt dit jouw organisatie ten goede. Het is dus lonend om als werkgever of leidinggevende oog te hebben voor de groepsdynamiek en hierin te investeren. In de ideale situatie voelen teamleden zich onderdeel van een groter geheel en verantwoordelijk tot buiten hun eigen kaders, maar regelmatig is dit niet het geval. Wanneer je merkt dat er in jouw organisatie niet constructief wordt samengewerkt binnen één of meerdere teams óf wanneer er veranderingen in de bedrijfsstructuur op stapel staan, dan kan teamcoaching erg helpend zijn.

Een goed team werkt als een geoliede machine; krachtig, snel, efficiënt en productief. Een machine heeft onderhoud nodig om duurzaam goed te functioneren en up-to-date te blijven.
Zo-ik loopbaanadvies is je hierbij graag van dienst.

Waarom loopt een team vast?

Teams zijn bijna altijd opgebouwd uit mensen met verschillende karakters en talenten. Die diversiteit kan constructief zijn maar ook zorgen voor wrijving. De één wil graag een verhaal over z’n kinderen delen terwijl de ander werk en privé strikt scheidt. De één is altijd optimistisch, de ander een ster in beren op de weg zien. Al die tegenstellingen kunnen leiden tot irritatie, frustratie en uiteindelijk tot verstoorde verhoudingen en conflict.

Wanneer kan een teamcoach van Zo-ik loopbaanadvies helpen?

Een teamcoach kan om verschillende redenen worden ingezet. Meestal komen we in beeld als je team vastloopt in communicatie of samenwerking. Vaak zijn de conflicten op de werkvloer dan al zo groot geworden, dat het niet meer lukt om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Verwijten vliegen in het rond, de sfeer bij vergaderingen is gespannen en er wordt geroddeld. Gelijkgestemde mensen verenigen zich en versterken elkaar en daarmee de negatieve sfeer. Dit is heel gewoon, menselijk gedrag. Als je je omringt met mensen die jouw mening delen, dan geeft dat tenslotte een gevoel van erkenning en veiligheid.

Wanneer de spanningen zo hoog oplopen dat de conflicten effectiviteit in de weg staan of de gezondheid van teamleden beïnvloeden, dan is het de hoogste tijd om een teamcoach in te schakelen.

Wat is teamcoaching?

Als teamcoach bieden we een helpende hand bij het constructief met elkaar in gesprek komen. Het is de bedoelding dat het hele team zich bewust wordt van de negatieve interactiepatronen, dit kan door ze te signaleren en benoemen. De teamcoaches van Zo-ik loopbaanadvies kijken verder dan de oppervlakte en nodigen de teamleden uit ditzelfde te doen. Hoe sneller zaken opgediept worden, hoe kleiner de kans is dat ze ongemerkt uitgroeien tot iets groots. Conflicten worden in de kiem gesmoord.

Natuurlijk hoeven er niet altijd conflicten te spelen om baat te hebben bij de inbreng van een teamcoach. Het kan ook heel goed werken om de effectiviteit van de samenwerking een boost te geven.

Hoe staat een teamcoach in een conflict?

Een teamcoach is geen partij in een conflict en dus per definitie neutraal. Dat is belangrijk omdat gesprekken onbevooroordeeld geleid moeten worden om constructief te zijn. De coaches van Zo-ik loopbaanadvies zijn goed in luisteren én niet bang om de vinger op de zere plek te leggen.

Opgroeiend team

Teamcoaching is altijd maatwerk. Net als een individu, maakt een team verschillende fasen door. Als mens ben je ook niet in één keer volwassen, daar gaat een vaak hobbelig pad aan vooraf. Zo gaat dit ook met teams. Jonge teams hebben grenzen nodig en oudere teams moeten geregeld gewekt worden. Van Zo-ik loopbaanadvies mag je verwachten dat we thuis zijn in alle stadia van ‘opvoeding/verzorging’. Wat de status van jouw team ook is, wij werken toe naar een veilige en constructieve sfeer waarin medewerkers en management elkaar kunnen vinden op praktisch en persoonlijk vlak. Dit maakt dat jouw organisatie beter zal presteren.