Werknemers

Outplacement

Ontslagbegeleiding voor werknemers

Als je om een niet verwijtbare reden (bijvoorbeeld reorganisatie) met ontslag bedreigd wordt of al ontslagen bent, dan kan je wel wat ondersteuning gebruiken. Je bent de regie over je loopbaan kwijt en misschien ook wel het vertrouwen in de toekomst. Een outplacementtraject oftewel ontslagbegeleiding kan dan erg helpend zijn. De adviseurs van Zo-ik loopbaanadvies staan voor je klaar.

Wat houdt outplacement in?

Ontslag gaat vaak gepaard met emoties en stress, je baan is tenslotte op veel fronten belangrijk voor je. Bij outplacement word je begeleid bij het vinden van nieuw werk. Een traject kan worden doorlopen op initiatief van je werkgever of jouzelf. We kunnen je natuurlijk geen nieuwe baan in de schoot werpen maar er wel voor zorgen dat jouw kans daarop toeneemt. We brengen samen met jou in kaart wie jij bent, wat je wilt en wat je kunt. Aansluitend verkennen we je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en leren we je sollicitatietechnieken.

Hoe lang duurt een outplacementtraject?

De duur van een outplacementtraject varieert en is afhankelijk van diverse factoren. Er zijn korte programma’s maar ook intensieve begeleiding is mogelijk. Wat voor jou van toepassing is, is onder meer afhankelijk van hoelang het duurt voor je een baan vindt, je arbeidsverleden en het beschikbare budget. Grofweg duurt een traject tussen de drie en zes maanden.

Is outplacement verplicht?

Er is in Nederland veel bij wet vastgelegd dat betrekking heeft op werkgevers en werknemers, maar een outplacementtraject bij ontslag is dat niet. Dit betekent dat jouw werkgever niet verplicht is je dit aan te bieden en dat jou niet kan worden afgedwongen het te aanvaarden. Wanneer er sprake is van langdurige ziekte en je afvloeit via het tweede spoor, dan wordt het een ander verhaal. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter heeft je werkgever de verplichting om externe ondersteuning te bieden bij jouw zoektocht naar nieuw, passend werk.

Zo-ik loopbaanadvies kent de route die hoort bij outplacement als geen ander. Passend werk staat voor duurzame inzetbaarheid, dát is waar we voor gaan.

Voordelen van outplacement

In een outplacementtraject leer je uit de slachtofferrol te komen en het heft in eigen hand te nemen. Er is ruimte voor het rouwproces dat hoort bij het verliezen van je baan, maar tegelijkertijd worden er stipjes aan je horizon geplaatst en leer je sterktes van jezelf kennen waarvan je misschien nog geen weet had. Hoewel onvrijwillig ontslag erg verdrietig kan zijn, kan het heel positief uitpakken als je uitdagingen op je pad te omarmt. Bijkomend voordeel van een outplacementtraject is dat jij en je werkgever op een prettige(re) manier afscheid van elkaar kunnen nemen.

Hoe zit het met je salaris?

Zolang je nog in dienst bent bij de werkgever wordt het loon doorbetaald. Ongeacht of er wel of niet een outplacementtraject wordt doorlopen stopt dit salaris met ingang van de ontslagdatum of als er een andere werkplek is gevonden. Wat je hier precies over afspreekt wordt opgenomen in een vaststellingsovereenkomst.