Werknemers

Re-integratie

Begeleiding bij re-integratie/spoor twee

Ben je door ziekte uitgevallen op je werk? Dan is dit erg vervelend. Voor je werkgever, maar bovenal voor jou. Jouw grootste zorg is herstellen. Daar doe je alles aan maar tegelijkertijd wordt er vanuit de overheid en je werkgever van je verwacht dat jij je inspant om weer zo snel mogelijk aan het werk te kunnen; re-integratie. Die combinatie kan soms knap lastig zijn en je afleiden van jouw focus.

In beginsel is het de bedoeling dat re-integratie plaatsvindt op je eigen werkplek. De Arbodienst of bedrijfsarts wordt ingeschakeld en met behulp hiervan en/of een arbeidsdeskundige ga je kijken naar de kansen om terug te keren. Wanneer blijkt dat dit niet (op korte termijn) mogelijk is, volgen verdere stappen. Hier kan Zo-ik loopbaanadvies op je pad komen.

Weer werken na ziekte met Zo-ik loopbaanadvies

Spoor één

De re-integratie richt zich dus in de basis op terugkeer naar je eigen stek. Wanneer dit niet haalbaar blijkt te zijn, dan moet er binnen het bedrijf waar je werkt worden gezocht naar passend werk. Dit kan inhouden dat er aanpassingen gedaan worden aan je werkplek of de functie zelf. Alles is erop gericht om jou weer terug te laten keren. Dit onderdeel van de re-integratie noemen we het eerste spoor.

Het hele proces inclusief probleemstelling en plan van aanpak wordt vastgelegd, dat is belangrijk voor je werkgever omdat die moet voldoen aan de verplichtingen omtrent de Wet Verbetering Poortwachter.

Spoor twee

Soms is het ondanks alle inspanningen niet mogelijk om via het eerste spoor te re-integreren. Bijvoorbeeld omdat er binnen het bedrijf geen functie beschikbaar is die past bij jouw beperkingen en kwaliteiten. In dat geval wordt er extern gekeken naar mogelijkheden elders, dit is spoor twee. Je loopt nog steeds bij de bedrijfsarts want die heeft hierin (al dan niet in samenspraak met een arbeidsdeskundige) een adviserende rol.

Het tweede spoor heeft overlap met spoor één. Het traject richt zich op:

Terugkeer in eigen functie bij dezelfde werkgever
Andere werkzaamheden bij eigen werkgever
Eigen functie bij een andere werkgever
Nieuwe functie bij een andere werkgever

Het kan dat je via het tweede spoor terugkeert naar je oorspronkelijke werkplek, maar vaak zie je al van verre aankomen dat dit niet tot de mogelijkheden behoort. In de ideale situatie wordt er nieuw passend werk gevonden binnen het tijdsbestek van het tweede spoor, maar evengoed kan het zo zijn dat je eindigt met een WIA of WW uitkering. Wat de uitkomst ook is, wij doen er alles aan om jou klaar te stomen voor het zelfstandig betreden van de arbeidsmarkt.

Waarom hulp in roepen van Zo-ik loopbaanadvies?

Bij een langlopend re-integratietraject wordt er op een zeker moment als voorwaarde gesteld dat er een re-integratieadviseur wordt betrokken om jou te begeleiden naar passend werk. En hier komt Zo-ik loopbaanadvies om de hoek kijken, wij zijn namelijk meer dan thuis in deze materie. We kunnen je van begin tot eind begeleiden. Jij zult van ons geen rekening zien, die is namelijk voor je werkgever. Dat komt doordat er sprake is van een wettelijk vastgestelde zorgplicht. Wij doen graag waar we goed in zijn zodat zowel jij als je werkgever zo snel mogelijk verder kunnen bouwen aan de toekomst.