Om te helpen

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is door de overheid ontwikkeld om re-integratie te stimuleren en heeft als doel langdurig verzuim en instroom in de WIA te beperken. Zowel de werkgever als de werknemer worden via een aantal stappen aangemoedigd om terugkeer naar werk zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Aan deze wet zijn verplichtingen gekoppeld voor zowel werkgever als werknemer, indien hieraan niet voldaan wordt kunnen de sancties flink zijn. De Wet Poortwachter werd in 2002 in het leven geroepen, in die tijd ontvingen bijna een miljoen Nederlanders een WAO-uitkering.

In de Wet Poortwachter staan de stappen beschreven die de werkgever en de werknemer moeten volgen bij ziekteverzuim en re-integratie.

De werkgever is volledig verantwoordelijk voor de re-integratie en de ziekteverzuimbegeleiding, maar de werknemer is verplicht om constructief mee te werken aan dit proces. Wanneer één van de partijen zich hiervoor onvoldoende inspant, dan kan dit financiële gevolgen hebben. Denk hierbij aan het opgelegd krijgen van een loonsanctie voor de werkgever of het stoppen van de loondoorbetaling voor de werknemer.

Een re-integratietraject volgens de Wet Poortwachter is opgebouwd uit twee fases:

Fase 1

In de eerste fase wordt ingezet op de terugkeer van de werknemer in het eigen bedrijf (eerste spoor)

Fase 2

In de tweede fase wordt ingezet op een baan buiten het eigen bedrijf (tweede spoor)